Tin sự kiện

Tâm trí lực
21.08.2023

Chính sách Chất lượng ISO 9001: Đảm Bảo Sự Hiểu Rõ và Thực Hiện Hiệu Quả

Tiêu chuẩn ISO 9001 không chỉ là một bộ quy tắc quản lý chất lượng mà còn là cơ hội để các tổ chức cải thiện quy trình, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Điều khoản 5.2 về “Chính sách ... Read moreChính sách Chất lượng ISO 9001: Đảm Bảo Sự Hiểu Rõ và Thực Hiện Hiệu Quả