Tool & Tài liệu cho Membership

Tâm trí lực
25.02.2022

Điều khoản tương ứng với phòng ban (Process Matrix)

Tài liệu giúp bạn hiểu hơn về các điều khoản được triển khai và áp dụng tương ứng với phòng ban nào trong công ty. Từ File Excel này, bạn sẽ biết được 🔴 Xác định phòng ban nào có những quy trình gì? 🔴 Xác định Phòng ban tương ứng với các điều khoản ... Read moreĐiều khoản tương ứng với phòng ban (Process Matrix)