Khóa học Đánh giá nội bộ

Khi bạn tham gia khóa học này, bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng mà 1 Auditor cần phải có. Từ việc xây dựng kế hoạch cho đến triển khai, phỏng vấn với Auditee và Hoàn thiện báo cáo Audit, tất cả đều được Lala chia sẻ rất chi tiết trong khóa học này.
  • Thời gian: Học online
  • Địa điểm: Toàn quốc
Xem chi tiết

Khóa học Nhận thức ISO 9001

Trong khóa học này mình sẽ giải thích và NHẬN THỨC cho bạn toàn bộ 315 yêu cầu được viết trong tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015. Cung cấp GIẢI PHÁP để triển khai, áp dụng tất cả yêu cầu ISO 9001 vào trong công ty & tổ chức 1 cách phù hợp và đầy đủ nhất HƯỚNG DẪN bạn về các bằng chứng, thông tin dạng văn bản cần thiết cho từng điều khoản để chuẩn bị Đánh giá (Audit) từ bên thứ 3 thuận lợi nhất.
  • Thời gian:
  • Địa điểm: Toàn quốc
Xem chi tiết